GRILLIFILMS OY tietosuojakäytännöt

Rekisterinpitäjä:
Grillifilms Oy
Y-tunnus 2012883-7

Yhteystiedot:
Pursimiehenkatu 26 B 10, 00150 Helsinki
Puhelin 010 4240800
info@grillifilms.fi

YLEISTÄ

Grillifilms Oy on sitoutunut noudattamaan EU-alueella voimassa olevaa tietosuoja-asetusta (GDPR) ja käsittelemään hallussaan olevia henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia osapuolia jotka ovat luovuttaneet yritykselle henkilötietojaan yrityksen liiketoimintaan liittyvissä tarkoituksissa, kuten hakemalla osallistujaksi tuotantoihin, esiintymällä yrityksen tuotannoissa, työskentelemällä yrityksessä työntekijänä tai alihankkijana.

Grillifilms Oy käsittelee toiminnassaan myös asiakkaidensa keräämiä, yritykselle EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti laaditulla DPA (Data Processing Agreement) sopimuksella luovuttamia henkilötietoja. Saman sopimuksen Grillifilms Oy laatii jokaisen kolmannen osapuolen kanssa, jolle yrityksen on luovutettava henkilötietoja tuotantoprosessin tai muun liiketoiminnan kannalta välttämättömän toiminnan takia.

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN

Grillifilms Oy:n keräämiä henkilötietoja voivat olla esimerkiksi nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli, siviilisääty, seksuaalinen suuntautuminen, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, terveystiedot, poliittiset sitoumukset ja työhistoria. Tietoja kerätään, jotta Grillifilms Oy pystyy arvioimaan hakijan mahdollista osallistumista yrityksen tuotantoihin esiintyjänä/osallistujana, tai soveltuvuutta työskentelemään työntekijänä tai alihankkijana tuotannoissa.

Grillifilms Oy:lle syntyy oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelyyn tuotannon yhteydessä erillisellä suostumuksella, vapaaehtoisuuteen perustuvan hakemuksen lähettämisellä tai henkilön omasta halusta solmia sopimus tuotantoon osallistumisesta joko esiintyjänä, osallistujana tai työntekijänä.

KUKA KÄSITTELEE JA KUINKA SÄILYTETÄÄN

Grillifilms Oy säilyttää kaikkia keräämiään henkilötietoja yrityksen palvelimella sekä fyysisessä muodossa annettujen tietojen osalta kansioissa lukitusti yrityksen tiloissa. Grillifilms Oy:llä on tarpeen vaatiessa oikeus siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle säilytykseen sekä luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle lain vaatimin perustein sekä mahdollisen omistajanvaihdoksen yhteydessä.

Tietoja säilytetään maksimissaan kolme vuotta, lukuun ottamatta niitä tietoja joita Suomen laki vaatii säilytettävän kauemmin, kuten palkanmaksuun ja eläkkeisiin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn.
Heihin kuuluvat tuotannoista vastaavat henkilöt sekä yrityksen HR-asioista vastaavat henkilöt.

HENKILÖN OIKEUDET

Henkilötietojaan luovuttaneella on mahdollisuus tarkistaa mitä tietoja Grillifilms Oy:llä hänestä rekisterissään on, sekä pyytää tietojen oikaisua tai päivittämistä. Tietyissä tilanteissa tietojaan luovuttaneella on oikeus vaatia tietojensa poistamista. Pyynnöstä voidaan poistaa sellaiset tiedot, jotka eivät ole alisteisia Suomen lain vaatimuksille.

Tarkistusta, oikaisemista tai poistamista haluavan henkilön tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@grillifilms.fi
Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti Grillifilms Oy:llä on yksi kuukausi aikaa vastata pyyntöön. Mikäli annettu vastaus ei tyydytä kysyjää, on hänen mahdollista tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.